آموزش

آموزش جئوجبرا

با جئوجبرا، با دنیای هندسه آشنا شویم.

خانم نجواسادات سیدحقیقت


خلاصه :

آموزش جئوجبرا از زبان دانش آموزان پایه ششم خانم نجواسادات سیدحقیقت سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

دخترانمان در پایه ششم  از نرم افزار جئوجبرا در مشاهده و عینی شدن آنچه که در هندسه آموخته اند استفاده کردند و مباحث مختلف دوران و تقارن و ... با فعالیت هایی در این نرم افزار بهتر آموختند.

اما به این بسنده نکردند و با استفاده از مهارت هایی که در تولید محتوا و کار با نرم افزار کمتازیا یاد گرفتند، تلاش کردند تا روش کار با جئوجبرا را به دیگران نیز یاد دهند.

و با این کار مصداق کاملی از زکات العلم نشره را به نمایش گذاشتند.

امیدوارم این زکات، به علم و دانش آنان بیفزاید.

در این فیلم فاطمه خانم نجوا سادات سید حقیقت به تحقیق درباره خاصیت عمودمنصف با استفاده از جئوجبرا پرداختند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران