آموزش

آموزش جئوجبرا

با جئوجبرا، با دنیای هندسه آشنا شویم.

خانم یسنا نوروزی منش


خلاصه :

آموزش جئوجبرا از زبان دانش آموزان پایه ششم خانم فاطمه تفقدی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

دخترانمان در پایه ششم  از نرم افزار جئوجبرا در مشاهده و عینی شدن آنچه که در هندسه آموخته اند استفاده کردند و مباحث مختلف دوران و تقارن و ... با فعالیت هایی در این نرم افزار بهتر آموختند.

اما به این بسنده نکردند و با استفاده از مهارت هایی که در تولید محتوا و کار با نرم افزار کمتازیا یاد گرفتند، تلاش کردند تا روش کار با جئوجبرا را به دیگران نیز یاد دهند.

و با این کار مصداق کاملی از زکات العلم نشره را به نمایش گذاشتند.

امیدوارم این زکات، به علم و دانش آنان بیفزاید.

در این فیلم فاطمه خانم یسنا نوروزی منش روش پیدا کردن شکل های هندسی را نسبت به یک محور با استفاده از نرم افزار جئوجبرا توضیح دادند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران