رویدادهای داخلی

مهارت های زندگی


خلاصه :

مهارت های زندگی

 مهارت‌های زندگی عنوانی تخصصی است که در دنیا توسط نهادهای بین المللی تعریف شده و بر آن تاکید ویژه ای می شود. عناوینی که در کلاس‌های مهارت‌های زندگی در دبستان ستوده آموزش داده می‌شوند در سه دسته کلی اخلاقی، فکری و عملی تقسیم شده است.  برنامه آموزش مهارت‌های زندگی در دبستان ستوده از پیش دبستان 1 آغاز شده و تا ششم دبستان ادامه دارد. در هر پایه با توجه به سن و خصوصیات رشدی دانش آموزان و با توجه به منابع موجود، اهداف مورد نظر تفکیک شده است.

کارگروه مهارت‌های زندگی
اتاق فکر کارگروه مهارت‌های زندگی متشکّل از معلم‌های درس مهارت‌های زندگی تمامی پایه ها، روان‌شناس مدرسه، معاون آموزشی، گروه نظامت و کارشناسان روان‌شناسی و علوم تربیتی است که جلسات منظّم آن به صورت هفتگی برگزار می‌شود.فعّالیت های انجام شده در این جلسات شامل موارد زیر می‌باشد:
•تربیت معلم مهارت‌های زندگی در دو زمینه طرح درس نویسی و اجرا؛ در قالب فعّالیت هایی مانند آموزش تکنیک های نحوه هدایت گفتگوی کلاسی، تقویت مهارت پرسشگری مؤثّر و...
•دعوت از معلّمان دروس دیگر به کارگروه به منظور ایجاد هماهنگی و طراحی طرح درس‌های تلفیقی مهارتهای زندگی با سایر دروس
•هماهنگی با گروه نظامت به عنوان بخش ناظر بر رفتار دانش آموزان (به منظور سنجش و اجرا)
•بررسی منابع مختلف مرتبط با مهارت‌های زندگی
•نیازسنجی از دانش آموزان و اولیا برای افزودن عناوین موردنیاز به سرفصل‌های آموزشی از پیش تعیین‌شده 
 
 

مهارت های زندگی سال 1401

مهارت های زندگی سال 1402

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران