رویدادهای داخلی

صبحگاه و مهارت های زندگی


خلاصه :

مهارت‌های زندگی کلاسی است در جریان زندگی و با روزمرگی دانش‌آموز در تماس مستمر است.

مهارت‌های زندگی کلاسی است در جریان زندگی و با روزمرگی دانش‌آموز در تماس مستمر است.بدیهی‌ ست مفاهیم و مهارت‌هایی که در این کلاس می‌آموزد، تنها در صورتی نهادینه و تعمیق می‌شوند که آن‌ها را در سایر ساحت‌ها و جنبه‌های زندگی نیز تجربه و تمرین کند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران