رویدادهای مدرسه

جلسه پدران و مادران متوسطه اول

جلسه پدران و مادران متوسطه اول

توسط: شکرکار زمان: ۹ ماه پیش

جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر محمدرضا کمن با موضوع آرامش جویی والدین در مو

۱۹۴ ۰
برنامه غذایی مهرماه دبیرستان ستوده دوره اول

برنامه غذایی مهرماه دبیرستان ستوده دوره اول

توسط: شکرکار زمان: ۱۱ ماه پیش

لیست ناهار مهرماه

۲۵۳ ۰
تقویم اجرایی

تقویم اجرایی

توسط: مدیر سامانه زمان: پارسال

تقویم اجرایی دبیرستان ستوده دوره اول

۳۷۰ ۰