رویدادهای مدرسه

جلسه دانش افزایی

جلسه دانش افزایی

توسط: شکرکار زمان: ۲ ماه پیش

برگزاری جلسه دانش افزایی با سخنرانی استاد ارجمند جناب آقای دکتر دوایی با موضوع <

۴۱ ۰
جلسه پدران و مادران متوسطه اول

جلسه پدران و مادران متوسطه اول

توسط: شکرکار زمان: پارسال

جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر محمدرضا کمن با موضوع آرامش جویی والدین در مو

۲۲۴ ۰
برنامه غذایی مهرماه دبیرستان ستوده دوره اول

برنامه غذایی مهرماه دبیرستان ستوده دوره اول

توسط: شکرکار زمان: پارسال

لیست ناهار مهرماه

۳۰۳ ۰