۲۶ مهر ۱۴۰۰ / ۰۸:۴۳:۱۶
۷۱


در اینجا میتوانید نشریه ی منتشر شده توسط دبستان ستوده را مشاهده کنید

پیام 

آموختن سواد خواندن در دبستان، راهی را براي کودکان آغاز میکند که اگر با آگاهی و مطالعه ي پیوسته پیش روند، روز به روز پیچیده تر، شگفت انگیزتر و سازنده تر میشود.
در راستاي جایگاه ارزشمند مطالعه، امسال تصمیم گرفتیم دانش آموزان را در تأمین محتوایی درخور براي مطالعه سهیم کنیم.
هدف دیگر ما از تهیه ي مجلّه ي ستوده، مشارکت برابر دانش آموزان و معلّمان در کنار هم، با حفظ حریم ها، در جریان یک فعّالیت گروهی است.
همانطورکه میدانید فعّالیت گروهی اگر با انرژي گذاري و تلاش مستمر همه ي گروه همراه نباشد به نتیجه نمی رسد. دانش آموزان در قالب این فعّالیت، ایده پردازي و برنامه ریزي را تمرین میکنند و از مسیري که در کنار هم طی میکنند لذّت می برند؛ در نهایت حسّ تعلّق آنها به مدرسه نیز بیشتر میشود و از نتیجه ي
تلاش خود احساس رضایت میکنند. امیدواریم که در سایه ي الطاف الهی، بتوانیم کودکانی بپروریم که کوشا، خلّاق و توانا باشند.

فهرست نشریات 

۱- نشریه آبان (شماره ۲۱۴)# دانلود نام فایل توضیحات
1 دانلود فایل 7,1MB pdf فایل نشریه شماره ۱ ۱۳۹۹


برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.