محتوای درسی

نمونه کار دانش آموزان

درس تلفیقی رایانه و مطالعات اجتماعی

پایه چهارم


خلاصه :

نمونه کار دانش آموزان  پایه چهارم درس تلفیقی رایانه و مطالعات اجتماعی 

نمونه کار دانش آموزان  پایه چهارم درس تلفیقی رایانه و مطالعات اجتماعی را در گالری  مشاهده می کنید در این بخش از دانش آموزان درخواست شده تا منطقه محل زندگی یا محل مدرسه ی خود را در محیط Paint طراحی کنند 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران