رویدادهای داخلی

هویت ملی


خلاصه :

ارتقاي سخنراني دختران كلاس پنجم برمبناي هويت ملي ، هر هفته در ابتداي كلاس ادبيات، دختران پايه پنجم سخنراني خود را با موضوع هاي مختلف اجرا مي كنند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران