رویدادهای داخلی

در بخش زیر

سازه های زنگ تفریح

که توسط دانش آموزان ساخته شده اند را می بینید


خلاصه :

...

جهت رشد فکر و افزایش مهارت کارگروهی تعدادی آجر جهت ساخت سازه های خلاق در زنگ های تفریح طبق برنامه اعلام شده در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است. سازه هایی که بامشارکت و خلاقیت بیشتر ساخته شود، عکس گرفته شده و در سایت دبستان ستوده بارگزاری می گردد.

بخش بوفه

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران