رویدادهای عمومی

آغاز ماه مهر با

ادبیات


خلاصه :

آغاز ماه مهر با جمله هاى انگيزشى كه كلاس ادبيات را با شيرينى همراه كرد. 🎁📚

آغاز ماه مهر با جمله هاى انگيزشى كه كلاس ادبيات را با شيرينى همراه كرد. 🎁📚

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران