محتوای درسی

قرائت شبانه


خلاصه :

برای تقویت هرچه بیشتر روانخوانی دوستان هرشب نصف صفحه در منزل قرائت شده و صوت آن ارسال می گردد.

سلام دوستان 

قرار ما قرائت شبی نصف صفحه از قرآن کریم از قرآن های مرسوم می باشد. امسال کارمون رو از جزء 26 شروع می کنیم. سوره احقاف.

شنبه 1400/7/3 صفحه 502 قسمت2 سوره احقاف آیات  1 تا 5
يكشنبه 1400/7/4 صفحه 503 قسمت1 سوره احقاف آیات  6 تا 9
دوشنبه 1400/7/5 صفحه 503 قسمت2 سوره احقاف آیات 10 تا 14
سه شنبه 1400/7/6 صفحه 504 قسمت1 سوره احقاف آیات 15 و 16
چهارشنبه 1400/7/7 صفحه 504 قسمت2 سوره احقاف آیات 17 تا 20
پنجشنبه 1400/7/8 صفحه 505 قسمت1 سوره احقاف آیات 21 تا 25
جمعه 1400/7/9 صفحه 505 قسمت2 سوره احقاف آیات 26 تا 28

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران