محتوای درسی

اشکال هندسی

اشکال هندسی


خلاصه :

اشکال هندسی

دنیای اطراف ما و اجسام با شکل‌های مختلف ساخته شده اند که به آنها شکل های هندسی می گیند.

پیارسال
ممنون خانم صدیقین
خیلی جذاب و آموزنده بود.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران