رویدادهای داخلی

كارگاه آموزشی


خلاصه :

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دبیران

جلسه دانش افزایی ویژه دبیران دبیرستان ستوده به صورت حضوری با سخنرانی "دکتر دوایی" با موضوع "حال خوب" برگزار شد.

یک جرعه حال خوش، مهارت عشق ورزیدن و ایجاد تعامل در خانواده با رویکرد دبیر و دانش آموز و ارتباط مؤثر والدین و فرزندان از موضوعات مورد بحث در این جلسه آموزشی بود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران