کسی که عبادت خالص خود را به سوی خداوند بالا فرستد خداوند برترین مصلحتش را بر او فرو خواهد فرستاد.حضرت زهرا (س)