آدرس : خیابان پاسداران-خیابان شهید حجت سوری- بعد از میدان احتشامیه- خیابان شهید صالح حسینی- پلاک 9
تلفن : 22587435-22569453-22540389