هفته دفاع مقدس
سخنرانی جناب آقای اردستانی(جانیاز جنگ)درهفته دفاع مقدس
جشن غدیر
ماه محرم(سخنرانی آقای غیاث)
ماه محرم
شهادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع)
حلول ماه ربیع
حلول ماه ربیع
مسابقات ادبی
مسابقات ادبی
 
    

 

 
       
         

  

     

 

آدرس : تهران- خ اختیاریه- میدان اختیاریه- کوچه لطیفی - نبش بن بست بنفش
تلفن : 22791618 / 22781899/ 22781917
رايانامه : school@sotoudeh.sch.ir