آغاز سال تحصیلی
هفته دفاع مقدس
هفته دفاع مقدس
سخنرانی جناب آقای اردستانی(جانیاز جنگ)درهفته دفاع مقدس
جشن غدیر
جشن غدیر
جشن غدیر
ماه محرم(سخنرانی آقای غیاث)
ماه محرم (پذیرایی)
ماه محرم
  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

آدرس : تهران- خ اختیاریه- میدان اختیاریه- کوچه لطیفی - نبش بن بست بنفشتلفن : 22791618 / 22781899/ 22781917رايانامه : school@sotoudeh.sch.ir