آسمان مي‌خندد. زمين پايكوبي مي‌كند. در زمين و آسمان هنگامه‌اي برپاست. آسمانيان سردرگوش هم گذاشته، با شادي و سرور، سرود مقدم دلدار را زمزمه مي‌كنند. ملائك زمان و زمين را گلباران مي‌كنند. از خانه خديجه نوري مي‌درخشد كه عالم را روشن كرده است. فرشتگان صف به صف ايستاده‌اند تا خداوند به آنان اذن ورود به اين خانه بهشتي را عنايت فرمايد. به خود مي‌بالند كه مي‌خواهند روي دلاراي محبوبه خدا را تماشا كنند. بر يكديگر سبقت مي‌گيرند تا تبريك و سلام خدا را بر خديجه عرضه دارند.                                      

ولاذت حضرت زهرا مبارك

 

 

 

 

     
   
 
 
   
 
 
 
 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : تهران- خ اختیاریه- میدان اختیاریه- کوچه لطیفی - نبش بن بست بنفش
تلفن : 22791618 / 22781899/ 22781917
آدرس رايانامه : school sotoudeh sch ir