فايل برنامه پرسش هاي دوره اي

 


 

 


 

 
ماه محرم(سخنرانی آقای غیاث)
ماه محرم
شهادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع)
حلول ماه ربیع
حلول ماه ربیع
مسابقات ادبی
مسابقات ادبی
دهه ی فجر
دهه ی فجر
دهه ی فجر
 
    
       
   
             

 

  

 

آدرس : تهران- خ اختیاریه- میدان اختیاریه- کوچه لطیفی - نبش بن بست بنفش
تلفن : 22791618 / 22781899/ 22781917
رايانامه : school@sotoudeh.sch.ir